Ιαματικά Λουτρά

Το νησί διαθέτει πληθώρα θερμών πηγών με διαφορετική θερμοκρασία και σύσταση νερού. Παρακάτω μπορείτε να ενημερωθείτε για τις σημαντικότερες από αυτές:

– Λουτρά Λάκκου Αδάμαντα
Θερμοκρασία: 33-41 C⁰,ανάλογα με τη στάθμη της θάλασσας και τον καιρό. Σύσταση: θερμομεταλλικό θειούχο,σιδηρούχο,χλωρονατριούχο.

– Λουτρά Χάρου Αδάμαντα
Θερμοκρασία: έως 85 C⁰. Σύσταση: χλωρονατριούχο, αλιπηγές.

– Αλυκές
Βρίσκονται βόρεια της Αλυκής σε μια χαμηλή σπηλιά με στενή είσοδο. Η πηγή είναι χλωρονατριούχος και εκβάλλει σε λάκκο βάθους ενός μέτρου, γεμάτος με νερό και λάσπη. Θερμοκρασία: 28 – 40 C⁰. Σύσταση: χλωρονατριούχο, ραδιενεργό.

– Προβατάς
Θερμοκρασία: 65 – 90 C⁰. Σύσταση: θειούχο, ατμίδες.

– Παλιοχώρι
Θερμοκρασία: 65 – 90 C⁰. Σύσταση: θειούχο, αλιπηγές.

– Τρία Πηγάδια
Θερμοκρασία: 33 – 41 C⁰. Σύσταση: αλιπηγές.

– Κάναβα
Τα νερά αυτά βρίσκονται νοτιοδυτικά του εργοστασίου της Δ.Ε.Η. και θεραπεύουν τα αρθριτικά. Θερμοκρασία: έως 50 C⁰. Σύσταση: χλωρονατριούχο, αλιπηγές.

– Σκινωπή
Θερμοκρασία: έως 41 C⁰. Σύσταση: αλιπηγές.